Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kenniscentrum Glas
 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het Kenniscentrum Glas worden de algemene voorwaarden gehanteerd. Deze kunt u nalezen in onderstaand document.

Algemene voorwaarden Kenniscentrum Glas